Gameshow Dân ta phải biết sử ta lần thứ 2 năm 2021 là sân chơi trí tuệ, hấp dẫn, lên sóng Đài PT-TH Thái Nguyên lúc 20h30’ thứ 7 hàng tuần, bắt đầu từ ngày 9/10/2021 trên kênh ...