Thực hiện kế hoạch đợt thi đua đợt II năm học 2019-2020, sáng ngày 25 tháng 5 năm 2020 các đồng chí Giáo viên trong tổ tự nhiên tiến hành thao giảng.

Đây là nội dung sinh hoạt thường xuyên và rất cần thiết, các chuyên đề cần tập trung vào những đề tài như đổi mới phương pháp giảng dạy, rèn luyện các kỹ năng bộ môn, dạy các bài khó, ứng dụng CNTT trong dạy học, sử dụng thiết bị dạy học, làm mới đồ dùng dạy học, đổi mới kiểm tra đánh giá, bồi dưỡng học sinh giỏi, phụ đạo học sinh yếu, v.v. .

Việc triển khai các chuyên đề cần được thực hiện có kế hoạch, được tổ chức, được kiểm tra, đánh giá thì mới có chất lượng và hiệu quả tốt. Trong một năm học cần cơ cấu hợp lý các mảng đề tài, mỗi giáo viên chỉ nên đảm trách một chuyên đề, phân bổ thời gian phù hợp với điều kiện cụ thể của nhà trường.

 Đến dự giờ thao giảng có các đồng chí trong BGH nhà trường, các đồng chí giáo viên trong tổ tự nhiên. 

Qua đó  rèn luyện kỹ năng sư phạm của giáo viên thông qua mọi hoạt động giáo dục trong Nhà trường.

Sau đây là các hình ảnh tiêu biểu buổi thao giảng:

Tiết Ôn tập thực hành bộ môn Tin học khối 7