Thực hiện Chương trình số 01-CTr/LĐ ngày 10/10/2020 của Liên đội THCS Nam Hòa về chương trình công tác đội và phong trào thiếu nhi năm học 2020-2021; kế hoạch số 21  KH/HĐĐ ngày 25/02/2021 của Hội đồng Đội huyện về việc chỉ đạo tổ chức các hoạt động chào mừng niệm 90 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh - 80 năm thành lập Đội TNTP Hồ Chí Minh.

Thực hiện Chương trình số 01-CTr/LĐ ngày 10/10/2020 của Liên đội THCS Nam Hòa về chương trình công tác đội và phong trào thiếu nhi năm học 2020-2021; kế hoạch số 21  KH/HĐĐ ngày 25/02/2021 của Hội đồng Đội huyện về việc chỉ đạo tổ chức các hoạt động chào mừng niệm 90 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh - 80 năm thành lập Đội TNTP Hồ Chí Minh. Liên đội THCS Nam Hòa phối hợp chuyên môn nhà trường, chi đoàn giáo viên tổ chức Ngày hội ngoại khóa: “Tự hào trang sử đội – Vững bước tiến lên Đoàn” năm học 2020-2021, với các nôi dung đa dạng: Thi tìm hiểu lịch sử Đoàn – Đội, Văn nghệ, Thi thiết kế tập san, tranh hạt, tổ chức chơi các trò chơi dân gian. Một sân chơi để các hoạ sĩ nhí đc thoả sức sáng tạo. Một trải nghiệm để các em hiểu rõ hơn về lịch sử Đoàn - Đội.

Hoạt động được tổ chức với mục đích tuyên truyền, giáo dục cho thiếu nhi truyền thống 90 năm xây dựng và phát triển của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh; 80 năm ngày thành lập đội TNTP Hồ Chí Minh, khơi dậy niềm tự hào, ý chí quyết tâm thi đua học tập và rèn luyện, phấn đấu trở thành người đoàn viên thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh của các em đội viên trong Liên đội.

         Tạo sân chơi lành mạnh để các em thiếu nhi được giao lưu, tích cực tập luyện thể dục thể thao, rèn luyện sức khỏe; phát huy tinh thần đoàn kết, sáng tạo trong các hoạt động đội và phong trào thiếu nhi tại Liên đội.

Một số hình ảnh hoạt động:

Các lớp đang thực hiện Thiết kế tập san