Hàng năm, Liên minh Bưu chính Thế giới (gọi tắt là UPU) tổ chức Cuộc thi Viết thư quốc tế dành cho trẻ em, nhằm: Góp phần phát triển khả năng viết văn và sự phong phú trong tư duy sáng tạo của các em.

Hàng năm, Liên minh Bưu chính Thế giới (gọi tắt là UPU) tổ chức Cuộc thi Viết thư quốc tế dành cho trẻ em, nhằm: Góp phần phát triển khả năng viết văn và sự phong phú trong tư duy sáng tạo của các em. Tạo điều kiện thắt chặt tình hữu nghị giữa các dân tộc trong thế hệ trẻ. Giúp các em hiểu thêm về vai trò của ngành Bưu chính trong cuộc sống và phát triển xã hội. Năm học 2010 – 2021 hội đồng đội tỉnh đã triển khai cuộc thi viết thư quốc tế UPU lần thứ 50 với chủ đề: “Em hãy viết thư cho một người thân trong gia đình để chia sẻ trải nghiệm của mình về đại dịch COVID-19” (Tiếng Anh: Write a letter to a family member about your experience of the COVID-19 pandemic) đến các em đội viên, cuộc thi thu hút các em đội viên tham gia. Liên đội đã xây dựng kế hoạch và phát động đến 100% các em đội viên và lựa con 25 bức thư chất lượng gửi về BTC cuộc thi.

Một số hình ảnh HS tham gia viết thư UPU: