Sáng nay 26/12/2019 trường THCS Nam Hòa tổ chức kiểm tra kiểm tra học kì I năm học 2019- 2020.

Mọi điều kiện, công việc chuẩn bị cho kì kiểm tra được sắp xếp hợp lý, đầy đủ và chu đáo, đảm bảo cho kì  kiểm tra diễn ra thành công. Nhà trường bố trí học sinh theo từng khối lớp. Mỗi phòng kiểm tra có hai giáo viên làm giám thị coi kiểm tra, không bố trí giáo viên bộ môn coi kiểm tra trong phòng kiểm tra của môn đó. Nhìn chung, các em học sinh đã được hình thành kĩ năng tương đối ổn định về cách làm bài kiểm tra, đựơc giáo viên ôn luyện kĩ và đặc biệt đã chuẩn bị tâm thế tốt khi bước vào phòng kiểm tra nên các em làm bài khá tốt.

Kì kiểm tra diễn ra bình thường, đúng quy chế, đúng thời gian và đánh giá đúng chất lượng thực chất của học sinh. Sau kì kiểm tra này, các giáo viên tiến hành chấm điểm, tổng hợp kết quả và đề ra những giải pháp thích hợp nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy và học tập trong Nhà trường./.

 

Tác giả: admin