Hướng tới phấn đấu nâng cao lượng giáo dục toàn diện, đổi mới phương pháp dạy học, lấy người học làm trung tâm, phát huy tính chủ động, tích cực của học sinh, ngày 03/12/2020, Tổ KHXH tổ chức Chuyên đề môn Âm nhạc do đồng chí Nông Thị Thạch phụ trách.

Hướng tới phấn đấu nâng cao lượng giáo dục toàn diện, đổi mới phương pháp dạy học, lấy người học làm trung tâm, phát huy tính chủ động, tích cực của học sinh, ngày 03/12/2020, Tổ KHXH tổ chức Chuyên đề môn Âm nhạc do đồng chí Nông Thị Thạch phụ trách.

         Tham dự chuyên đề có đồng chí Phạm Thị Diệu Linh – Phó hiệu trưởng nhà trường và các đồng chí trong tổ Khoa học xã hội về dự đông đủ.

Tại buổi chuyên đề, đồng chí Nông Thị Thạch – giáo viên môn Âm nhạc đã dạy minh họa Tiết 12, bài Học hát bài Tiếng hát chim sơn ca. Trong bài giảng, đồng chí đã sử dụng nhiều phương pháp giảng dạy tích cực, linh hoạt, nhịp nhàng phù hợp với nội dung bài học và phát huy được tính chủ động, sáng tạo của học sinh. Sự phối hợp của học sinh cũng đã giúp tiết học thêm phần sinh động, sôi nổi.

Sau khi dự giờ, các đồng chí giáo viên trong tổ đã trao đổi, thảo luận về nội dung, cách thức tổ chức giờ dạy với đồng chí Nông Thị Thạch để giờ học được hoàn thiện hơn.

Buổi chuyên đề sinh hoạt chuyên môn theo nghiên cứu bài học môn Ân nhạc  thực sự là một buổi sinh hoạt, bồi dưỡng chuyên môn có chất lượng và hiệu quả cao. Thông qua buổi chuyên đề đã giúp các giáo viên nâng cao năng lực chuyên môn, đổi mới phương pháp dạy học, nâng cao hiệu quả, chất lượng giáo dục các môn học, góp phần hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ năm học.

Dưới đây là một số hình ảnh của buổi chuyên đề: