ĐẠI HỘI LIÊN ĐỘI THCS NAM HOÀ

 Thực hiện chương trình số 01/Ctr-HDĐ huyện Đồng Hỷ, hôm nay ngày 9/10/2021 Liên đội THCS Nam Hoà tiến hành đại hội. Bầu ra 21 bạn Đội viên ưu tú vào BCH liên đội nhiệm kỳ 2021-2022. 🌸