- Kế hoạch Na-va không thực hiện được theo dự kiến, Pháp rơi vào khó khăn, quyết định xây dựng Điện Biên Phủ thành một tập đoàn cứ điểm mạnh nhất Đông Dương. - Pháp và Mỹ đều đưa Điện Biên Phủ là “pháo đài bất khả xâm phạm”. Điện Biên Phủ trở thành địa điểm trung tâm của kế hoạch Nava nhằm xoay chuyển cục diện chiến tranh.