+ Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động dạy và học, góp phần thúc đẩy chuyển đổi số trong lĩnh vực giáo dục theo đúng mục tiêu của Chương trình chuyển đổi số quốc gia.

Xin mời các thầy cô tìm hiểu kĩ hơn ở bảng bên dưới:

+ Sản phẩm gồm các video- clip.

+ Mô hình 3D sử dụng trong bài.

Sản phẩm dự thi của tôi gồm 7 slide:

Slide 1: Giới thiệu thông tin tên thiết bị và tác giả

Slide 2,3,4,5: Giới thiệu vê cây đậu đũa

Slide 6,7,8: Quan sát hình ảnh sự nảy mầm của đậu đũa

Xin mời các thầy cô tìm hiểu kĩ hơn ở bảng bên dưới: