PHÒNG GDĐT ĐỒNG HỶ

TRƯỜNG THCS NAM HOÀ

 

Số:       /KH-THCS

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

       Nam Hoà, ngày 19 tháng 4 năm 2022

 

KẾ HOẠCH

 Triển khai cuộc thi Đại sứ Văn hóa đọc tỉnh Thái Nguyên năm 2022

 

         Căn cứ công văn số 712/KHPH-SVHTTDL-SGDĐT ngày 31/3/2022 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch - Sở Giáo dục và Đào tạo Thái Nguyên về việc phối hợp tổ chức Cuộc thi Đại sứ Văn hóa đọc tỉnh Thái Nguyên năm 2022;

Căn cứ công văn số 716/TB-BTC, ngày 31/3/2022 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Thái Nguyên - Sở Giáo dục và Đào tạo Thái Nguyên về Thông báo thể lệ cuộc thi Đại sứ Văn hóa đọc tỉnh Thái Nguyên năm 2022.

I.  MỤC ĐÍCH, Ý NGHĨA

          - Cuộc thi nhằm khơi dậy niềm đam mê đọc sách đối với lứa tuổi thanh thiếu nhi, từ đó khuyến khích, thúc đẩy phong trào đọc trong thế hệ trẻ, hình thành thói quen và kỹ năng đọc sách cho học sinh.

           - Góp phần khẳng định vị trí, vai trò của văn hóa đọc trong việc nâng cao dân trí, phát triển tư duy, khả năng sáng tạo, bồi dưỡng nhân cách, tâm hồn, tăng cường ý thức chấp hành đúng pháp luật, hình thành lối sống lành mạnh cho thế hệ trẻ, đẩy mạnh xây dựng xã hội học tập.

          II. ĐỐI TƯỢNG DỰ THI

          - Học sinh khối 6, 7, 8, 9 đang theo học tại trường THCS Nam Hòa.

III. CHỦ ĐỀ, NỘI DUNG VÀ HÌNH THỨC THI

1. Chủ đề: “Khát vọng phát triển đất nước”

2. Nội dung thi

Thí sinh tham gia cuộc thi Đại sứ Văn hóa đọc tỉnh Thái Nguyên năm 2021 có thể chọn 1 trong 2 đề sau:

*Đề số 1

Câu 1: Chia sẻ cảm nhận của em về một cuốn sách đã truyền cảm hứng, hướng em tới lối sống tích cực, có ý thức xây dựng môi trường sống văn hóa lành mạnh, có trách nhiệm với xã hội, khơi dậy khát vọng cống hiến và phát triển đất nước.

Câu 2: Em hãy xây dựng kế hoạch hành động nhằm phát triển văn hóa đọc cho bản thân hoặc cộng đồng? (Nêu được mục tiêu, đối tượng hưởng lợi, nội dung công việc thực hiện, kết quả đạt được).

*Đề số 2

Câu 1: Em hãy sáng tác một tác phẩm văn học (truyện ngắn, thơ, kịch) hoặc một tác phẩm hội họa (tranh vẽ) với thông điệp lan tỏa tình yêu đọc sách, thông qua đó khơi dậy trách nhiệm với bản thân, gia đình, xã hội và khơi dậy niềm tự hào dân tộc, tình yêu với Tổ quốc.

Câu 2: Em hãy xây dựng kế hoạch hành động nhằm phát triển văn hóa đọc cho bản thân hoặc cộng đồng (Nêu được mục tiêu, đối tượng hưởng lợi, nội dung công việc thực hiện, dự kiến kết quả đạt được).

2. Hình thức thi

Thí sinh dự thi bằng các bài thi độc lập (không làm bài dự thi theo nhóm).

IV. QUY ĐỊNH VỀ BÀI DỰ THI

- Bài dự thi phải trả lời đầy đủ 02 câu hỏi được đặt ra trong đề thi. Bài dự thi là sản phẩm sáng tạo của cá nhân thí sinh, chưa gửi trưng bày, triển lãm, đăng trên các ấn phẩm, mạng internet hoặc dự thi ử cuộc thi nào.

- Thí sinh có thể trình bày bài thi bằng một trong hai hình thức: Viết bài hoặc quay video clip, cụ thể:

+ Đối với bài viết (có thể viết tay hoặc đánh máy), độ dài bài dự thi viết không quá 5.000 từ.

+ Đối với bài dự thi bằng hình thức quay clip: Phải đảm bảo bài dự thi có độ phân giải tối thiểu 640px  x  480px; có thể sử dụng hiệu ứng, kỹ xảo đảm bảo về chất lượng hình ảnh và âm thanh. Các trường hợp sử dụng hình ảnh, bài hát hoặc âm thanh phải thực hiện theo quy định về bản quyền. Các clip dự thi phải do chính thí sinh thể hiện, bao gồm cả giọng đọc lẫn dẫn chuyện. Thời lượng của clip tối thiểu là 5 phút, tối đa là 12 phút, được lưu bằng định dạng phổ biến mp4, avi, mpeg, mkv, klv...phù hợp với việc đăng tải trên Youtube.

- Đối với tác phẩm hội họa (tranh vẽ): Được thể hiện trên giấy không dòng kẻ, phải có phần thuyết minh ý tưởng (độ dài phần thuyết minh không quá 1000 từ); thí sinh được sử dụng chất lượng màu tự do phù hợp với tranh vẽ và sở trường của bản thân; quy định về kích thước giấy như sau: Sử dụng giấy kích thước tối đa khổ A3 (29,7 x 42cm).

(Các sản phẩm minh họa gửi kèm bài dự thi có kích thước tối đa: 60x120x70cm (chiều dài x chiều rộng x chiều cao)

- Ngôn ngữ trình bày: Tiếng Việt (ở câu 1 của mỗi đề thi, thí sinh có thể sử dụng phần tóm tắt nội dung bằng tiếng tiếng Anh: Không quá 300 từ đối với bài viết hoặc 02 phút đối với clip).

- Thí sinh cần phải trích dẫn nguồn đầy đủ khi sử dụng các nội dung, đoạn trích, câu nói, tranh, hình ảnh... của người khác trong bài dự thi.

- Bài thi khi được lựa chọn tham dự vòng sơ khảo cấp tỉnh và vòng chung khảo toàn quốc phải được chỉnh sửa lỗi chính tả, lỗi văn bản và không có bất kỳ ký hiệu nào khác ghi trên bài dự thi.

- Các bài dự thi không trả lại thí sinh.

- Ban Tổ chức cuộc thi được quyền sử dụng các tác phẩm tham dự để phục vụ mục đích quảng bá cuộc thi và các hoạt động khuyến đọc trong cộng đồng.

- Trách nhiệm của người tham dự cuộc thi: Tuân thủ và thực hiện các quy định của Thể lệ cuộc thi.

V. PHẠM VI, THỜI GIAN TỔ CHỨC CUỘC THI, ĐỊA CHỈ NHẬN BÀI DỰ THI

5.1. Quy mô tổ chức cuộc thi

- Cuộc thi được diễn ra qua 2 vòng:

+ Vòng thi cấp trường: Tại trường THCS Nam Hòa

+ Vòng thi cấp tỉnh: Tại thư viện tỉnh Thái Nguyên

5.2. Thời gian và địa chỉ nhận bài thi        

- Thời gian: Từ ngày 20/4/2022 đến ngày 19/5/2022.

- Địa chỉ: Thí sinh gửi bài dự thi kèm thông tin đầy đủ (theo mẫu gửi kèm) về lớp mình đang theo học, sau đó GVCN mỗi lớp lựa chọn từ 5 đến 7 bài thi có chất lượng (không trùng nội dung) nộp về phòng Đội cho Tổng phụ trách chậm nhất 11h30 ngày 19/5/2022.

VI. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

- GVCN: Lựa chọn, phân loại bài thi có chất lượng của lớp gửi về phòng Đội theo yêu cầu và theo đúng thời gian.

- TPT Đội và các GV: Tâm, Huyền, Luyến, Sao: Thu và kiểm tra bài dự thi của các thí sinh theo đúng quy định trước khi BTC chấm điểm.

          Trên đây là kế hoạch Triển khai cuộc thi Đại sứ Văn hóa đọc tỉnh Thái Nguyên năm 2022 của trường THCS Nam Hòa, đề nghị các bộ phận có liên quan phối hợp thực hiện nghiêm túc kế hoạch đề ra.

 

Nơi nhận:

- Các tổ CM;

- Thư viện;

- TPT;

- Lưu: CM.

HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

 

 

Phạm Huy Hùng