Cán bộ quản lý

 • Nguyễn Thị Hiền
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó hiệu trưởng
  • Điện thoại:
   0986944506
  • Email:
   nguyen.hien.nh73@gmail.com Bồi dưỡng HSG toán máy tính cầm tay
 • Phạm Huy Hùng
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Hiệu trưởng - Bí thư chi bộ
  • Điện thoại:
   0974808947
  • Email:
   phamhuyhung.thcsnamhoa@gmail.com